Sveriges vanligaste cancersjukdom

Välkommen till en kunskapsbank om prostatacancer. En sjukdom som årligen drabbar 10 000 män i Sverige.

Läsförslag:

Hemsidan är ett initiativ av Prostatacancerförbundet och syftar till att öka kunskapen om sjukdomen i samhället.

Idag lever ungefär 130 000 män i Sverige med prostatacancer. Men svallvågorna av diagnosen drabbar alltid långt fler. Prostatacancer.se syftar till att fylla samhällets kunskapsluckor om sjukdomen och på så sätt göra den mer hanterbar. Välkommen hit, oavsett om du är sjuk, anhörig, orolig, nyfiken eller helt frisk.

Vår chatbot är inläst på all information på denna hemsida, det nationella vårdprogrammet, vårförloppet, läkemedelsregimer och EAU:s riktlinjer för vård av prostatacancer.

Med hjälp av artificiell intelligens förstår chatboten dina frågor och för en sammanhängande dialog med dig i text utifrån pålitliga och aktuella källor. Dygnet runt, alla dagar i veckan.

Behandlingar

Läs om behandlingsalternativ i tidiga och avancerade stadier av sjukdomen och vilka faktorer som påverkar behandlingsbeslut.

Bra att veta om testning

Är du intresserad av att testa dig för prostatacancer? Läs om hur ett test går till och vilka riktlinjer som finns här.

Anhöriginfo

Prostatacancer påverkar inte bara patienten, här hittar du vägledning och hjälp om du känner någon som blivit sjuk.

Föredrar du att bläddra?

Beställ den fysiska boken till självkostnadspris.

Boken är ett initiativ av Prostatacancerförbudet. Den är skriven av ledande experter på ämnet och sammanfattar sjukdomens kunskapsläge. Boken riktar sig till dig som vill fördjupa dig i ämnet eller har frågor om ett specifikt skede av sjukdomsförloppet, oavsett om du är diagnostiserad, anhörig eller frisk.