Till dig som vill testa dig

Att upptäcka en cancer tidigt ökar ofta chanserna till botbar behandling men prostatacancer ger sällan några symtom i ett tidigt skede. Därför vill många män testa sig. Det vanligaste testet för att upptäcka prostatacancer är ett blodprov som mäter nivån av ett ämne som kallas PSA (prostataspecifikt antigen).

Genvägar på sidan

Ett enkelt blodprov

Ett PSA-test eller PSA-prov som det också kallas är ett enkelt blodprov som tas i armen och mäter nivån av ett ämne som kallas PSA (prostataspecifikt antigen).

Män som själva efterfrågar

Enligt riktlinjer rekommenderas att erbjuda tidig PSA-testning till välinformerade män från 50 - 75 års ålder, män från 45 års ålder med familjehistoria av prostatacancer och män med BRCA2-mutationer från 40 års ålder.
Läs mer i avsnitten:
Blodprovet PSA
Prostatacancer och ärftlighet samt BRCA2

Informera dig om för och nackdelar

Enligt det nationella vårdprogrammet bör symtomfria män som önskar en prostatakontroll (PSA-prov) erbjudas skriftlig information om möjliga för- och nackdelar med PSA-testning.
Läs mer:
Om PSA-prov - broschyr som ges ut av 1177 och Regionala cancercentrum i samverkan.
Avsnittet:
Svenska män får själva avgöra om de vill testa sig eller inte

Kontakta din vårdcentral

Om du vill testa dig för prostatacancer tar du kontaktar din vårdcentral eller urolog för att boka en tid för en undersökning. Här kan du hitta adresser och kontaktuppgifter till mottagningar:
Hitta vård 1177

Organiserad testning

I de regioner som har Organiserad prostatacancertestning (OPT) informeras män i definierade åldersgrupper aktivt om testning för prostatacancer.
Läs mer i avsnittet:
Organiserad prostatacancertestning (OPT)

Screening

Många menar att vi bör ha en allmän testning (screening) för prostatacancer, precis som vi har för bland annat bröstcancer och det kan tyckas vara uppenbart att det alltid är bra att upptäcka cancer så tidigt som möjligt. Så varför har vi inget nationellt screeningprogram för tidig upptäckt av prostatacancer?

Socialstyrelsen avråder sedan 2018 från ett nationellt screeningprogram för prostatacancer. Bättre diagnosmetoder banar nu väg för ett screeningprogram och det finns förhoppning om att det kommer införas i en inte alltför avlägsen framtid.
Läs mer i nästa avsnitt.

Läs vidare:

Relaterad läsning

Organiserad prostatacancertestning (OPT)
Svenska män får själva avgöra om de vill testa sig eller inte
Blodprovet PSA
Prostatacancer och ärftlighet
Många män drabbas av prostatacancer

Ställ frågor till vår chatt

Chatboten är påläst på hela sajtens innehåll och kan ge dig snabba svar på dina frågor. 

Bra att veta om testning

Är du intresserad av att testa dig för prostatacancer? Läs om hur ett test går till och vilka riktlinjer som finns här.

Anhöriginfo

Prostatacancer påverkar inte bara patienten, här hittar du vägledning och hjälp om du känner någon som blivit sjuk.

Om prostatacancer.se

Hemsidan är ett initiativ av Prostatacancerförbundet och syftar till att öka kunskapen om sjukdomen i samhället.

Informationen är framtagen av ledande experter på ämnet och sammanfattar sjukdomens kunskapsläge. Den riktar sig till dig som vill fördjupa dig i ämnet eller har frågor om ett specifikt skede av sjukdomsförloppet, oavsett om du är diagnostiserad, anhörig eller frisk.